Madh qilingan, ulug‘langan; shuhrat, sharaflarga burkangan