Allohning elchisi, payg‘ambarning quli. Rasul - Muhammad (sav)ning unvoni, sifatlaridan biri