Qaytadan hayot baxsh eta oluvchining, ya’ni Allohning quli