Yolg‘izning, yakkayu-yagonaning, ya’ni Allohning quli