Toat-ibodat qiluvchi; avliyolar, valilar, qalandar, devona yoki abdol urug‘igan mansub bola