Qul, banda. Shu so‘z bilan boshlanadigan ko‘pgina qo‘shma ismlarning qisqargan shakli