Dinning ulug‘, sodiq ixlosmandi; zohid, taqvodor yoki dinning mo‘tabar vakili, kishisi